Activiteiten

Binnen de gemeenten (Doopsgezind en Remonstrant) zijn een aantal activiteiten.
Het koor DoReVocaal oefent eens per 2 weken op zondagavond. De vrijdagmorgengesprekskring werkt voorjaar 2024 met de map ‘Geloven beweegt ons’. De literatuurkring bespreekt 4 boeken per jaar. En de comfortergroep komt eens per 2 weken op maandagochtend bij elkaar om lappendekens te maken.