Over ons

Welkom in de Wolweverkerk in Zwolle

Over ons

Fijn dat je interesse toont in de Wolweverkerk. Hier ontmoeten Doopsgezinden, Remonstranten, vrienden en belangstellenden elkaar.
Ze doen dit omdat ze geïnspireerd en geraakt willen worden en naar
zingeving zoeken. Vieringen in de kerk, waar verhalen uit de bijbel en
andere wijsheidstradities gelezen worden, zijn hierbij een uitgangspunt. Ook muziek, literatuur, films en beeldende kunst kunnen een bijdrage daaraan leveren.
Veelkleurigheid is een kernwaarde van de Wolwever. Iedereen is welkom met zijn/haar eigen inzichten. De Wolwever wil een geloofsgemeenschap zijn waar we initiatieven nemen om met de wereld om ons heen in gesprek te blijven. Net zo belangrijk als de vieringen zijn de ontmoetingen met elkaar om van gedachten te wisselen over wat je bezighoudt.
Ook voor wie liever individueel het geloof beleeft, biedt de Wolwever een inspirerende ervaring.

De Doopsgezinde Gemeente is lid van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), vereniging van doopsgezinde gemeenten in Nederland. Regionaal (NW-Overijssel, ZW-Drenthe en  Noord-Oost-Polder) werken de doopsgezinde gemeenten samen in de Ring Zwolle. Wereldwijd zijn doopsgezinden verenigd in de Mennonite World Conference (MWC, Doopsgezinde Wereldbroederschap).

De Remonstrantse Gemeente is lid van de Remonstrantse Broederschap in Nederland. Deze bestaat sinds de Synode van Dordrecht, die in 1618-1619 plaatsvond. In 2018-2019 vond de herdenking van 400 jaar Remonstranten plaats.

De samenwerking tussen de  Remonstrantse en de Doopsgezinde Gemeente Zwolle bestaat al meer dan 100 jaar.

De beide gemeenten zijn lid van het Podium van Kerken Zwolle, ondersteunen het studentenpastoraat in Zwolle en zijn lid van het Diaconaal Platform. Ook is er samenwerking met andere religies en levensbeschouwingen.