Koor DoReVocaal

Koor DoReVocaal in Blokzijl juni 2023

Koor DoReVocaal

Dit koor, opgericht in 1980, bestaat uit leden en vrienden van de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeenten te Zwolle. Het wordt geleid door de dirigent Johannes Dijkstra. 
Het werkt een aantal keer per jaar mee aan de kerkdienst, zoals de Kerstavonddienst en de Paasdienst. 

Binnen de mogelijkheden zingt het koor een breed en divers repertoire: van 16e tot 20e eeuwse muziek, zowel Engelse hymnen als Nederlandse cantates. Ook andere talen komen voorbij, zoals kerkslavisch (Bogoroditse Djevo) en Latijn (Locus iste).

Zo nu en dan wordt een (niet of minder bekend) lied uit het Nieuwe Liedboek ingestudeerd, om samen met de gemeente te zingen. Ook heeft het koor in de veertigdagentijd meegewerkt aan de interkerkelijke vespers in de Grote Kerk (Academiehuis) in Zwolle. 

Tijdens een jaarlijks uitstapje (eind voorjaar) zingt het koor in de dienst van een zustergemeente. Momenteel telt het koor 18 leden. Het koor repeteert twee-wekelijks op de zondagavond. Voor de tijden wordt verwezen naar de agenda.