Organisatie en Gebouw

Doopsgezinde Gemeente Zwolle e.o.
(Post)Adres: Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle
Telefoon: 038 – 4211586 (alleen als het gebouw in gebruik is)
Voor betalingen: NL86 INGB 0000 8834 03

Voorganger
De gemeente is vacant


Kerkenraad

De Doopsgezinde Gemeente kiest uit haar midden een Kerkenraad, die het dagelijks bestuur vormt. De kerkenraad als volgt samengesteld:
Voorzitter
Mw. Rieke de Vlieger, tel. 06-20016758, riekedevlieger@hotmail.com
Secretaris
Mw. Dieneke Dijksma, tel. 06-15636278, secr.dgzwolle@gmail.com
Penningmeester
dhr. Ronald Tuinstra, penningmeesterdgz@gmail.com
Lid
Mw. Jelma Wiegersma, tel. 06-19506520, jelmawiegersma@gmail.com

Functies buiten de kerkenraad:
Kerkmeester:
Aart Hoogcarspel, a.p.hoogcarspel@gmail.com

Verhuur kerkgebouw:
Karin Janze en Aart Hoogcarspel
tel. 038 – 4542611
Email: verhuurdgzwolle@gmail.com

Ledenadministratie:
dhr. Ronald Tuinstra, ra.tuinstra@gmail.com

Aandachtsgebieden in de gemeente met contactpersonen/coördinatoren:
1. vieren en zingeving     vacant
2. de wijken                     Tineke Datema  tiend123@gmail.com
Nellie Beukema  beukema1@home.nl
3. jeugd                            Valerie Plugge valerieplugge@hotmail.com
Dieneke Dijksma  dmdijksma@gmail.com
4. inkoop/schoonmaak     Karin Janze karinjanze@home.nl
5. informatie                    Ronald Tuinstra  ra.tuinstra@gmail.com
6. Pr.                                Ellis van der Zee  zantinghvanderzee@zonnet.nl
Dirk Brugman dbrugman@hetnet.nl
7. wereld                           Aart Hoogcarspel  a.p.hoogcarspel@home.nl

Voor zaken t.a.v. het gebouw zie kerkmeester

Privacy/registratie gegevens
De volgende gegevens worden geregistreerd:
– NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres
(doel: contact onderhouden, post sturen)
– doop- en belijdenis-datum
(als grondslag voor lidmaatschap en voor jubileum)
– geboortedatum en trouwdatum
(om aandacht aan jubilea te kunnen schenken)