Inzameling voor Voedselbank Zwolle

Inzameling voor Voedselbank Zwolle

Het Diaconaal Platform heeft regelmatig contact met de Voedselbank Zwolle.
Bij één van de laatste contacten waren er vragen om een vijftal producten die nodig zijn, maar weinig worden aangeleverd, te weten:
· Luiers, alle maten
· Wasmiddelen
· Coffeepads
· Rijst
· Sinaasappelsap
Aan het Diaconaal Platform is gevraagd of zij hierin een bijdrage kan leveren. Het leek de stuurgroep van het Platform het meest praktisch om dit als een estafetteactie uit te voeren. Voor de Voedselbank heeft dit als voordeel dat er regelmatig en gespreid deze producten worden ingezameld.
Voor de actie van de bij het Diaconaal Platform aangesloten kerken is een intekenlijst opgesteld.
Onze Wolweverkerk heeft als data 8 oktober 2023 en 25 februari 2024 opgegeven als inzameldata. Het zou dus fijn zijn als iedereen die deze producten wil doneren die uiterlijk 8 oktober in de kerk wil brengen.

Vanaf 24 september staan er kratten van de voedselbank klaar om de producten in te doen. De kratten worden 12 oktober naar de voedselbank Zwolle gebracht.