Noordelijke Buitendag

Noordelijke Buitendag

Noordelijke Buitendag

Georganiseerd door het GDS, FDS en Ring Zwolle

Deze dag is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt
bij een geloofsgemeenschap van welke denominatie ook. Het gaat om samen
gemeente-zijn op een bijzondere locatie.
Naast vieren en delen met elkaar zal er ook voldoende ruimte zijn voor
ontmoeting. Ook zijn er diverse workshops waaraan deelgenomen kan worden.
We hopen met deze Buitendag voor verbinding te zorgen, maar daarvoor moeten
we wel zelf in de benen.
We hebben elkaar nodig voor onze verhalen, voor onze verlangens en onze hoop
op toekomst! Er is geen verbinding tussen mensen als wij zelf niet in beweging
komen. Vandaar dat we als werkgroep hebben gekozen voor het thema:
“For ever Young”

Het is niet meer mogelijk om u op te geven, het maximale aantal is bereikt.

U kunt uw naam op een reservelijst zetten, mail naar penningmeesterdgz@gmail.com

Betaal nog niet, pas als u uitgenodigd wordt kunt u betalen

We hopen op een mooie en verbindende Buitendag.

Het voorbereidingsteam

Atsje van der Meer – Kooiker, Thecla Barneveld, Korneel Roosma – de Vries, Jehannes Regnerus en Ronald Tuinstra